Spring over hovedmenu

NYHED / 07-05-2013

Lovforslag om LD og ATP er vedtaget

Folketinget har i dag vedtaget lovforslaget, der efter ønske fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Arbejdsmarkedets Tillægspension præciserer lovene på deres område.

Lovforslag L 196, der i dag er vedtaget i Folketinget, imødekommer ønsker fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om tekniske ændringer og præciseringer i henholdsvis ATP- og LD-loven.