Spring over hovedmenu

NYHED / 28-05-2013

Social dumping: RUT-registeret bliver styrket og forbedret

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der styrker og forbedrer RUT-registeret, og giver Arbejdstilsynet mulighed for at udstede administrative bøder til udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark.

Udenlandske virksomheder skal give flere oplysninger til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT), og Arbejdstilsynet skal have mulighed for at udstede administrative bøder til udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark. Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget har vedtaget i dag. 

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

  • Udvidelse af anmeldelsespligten i form af krav om oplysning af momsnummer i hjemlandet
  • Kortere frist for at anmelde ændring af oplysninger i RUT
  • Offentlig adgang til flere oplysninger i RUT
  • Udstedelse af administrative bødeforlæg for at overtræde anmeldelsespligten til RUT

Udmønter politisk aftale om social dumping
Siden 1. maj 2008 har udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser og udstationerer medarbejdere i Danmark, haft pligt til at anmelde en række oplysninger til RUT. Men selv om et stigende antal virksomheder foretager anmeldelse til RUT, har der været mange eksempler på, at de afgiver forkerte eller mangelfulde oplysninger. Samtidig opleves det, at RUT er ufleksibelt og mangler en række relevante oplysninger.

Derfor blev regeringen og Enhedslisten i forbindelse med finansloven for 2013 enige om at stramme op på RUT som et led i en større aftale om en styrket indsats mod social dumping.