Spring over hovedmenu

NYHED / 30-05-2013

Vikardirektivet bliver nu implementeret i Danmark

Folketinget har i dag vedtaget lovforslaget, der implementerer EU-direktivet om virkararbejde. Med lovforslaget bliver der skabt et effektivt værn mod social dumping gennem brug af virkarer.

Folketinget har vedtaget lovforslaget, der implementerer EU-direktiv 2008/14/EF om vikararbejde.

Formålet med vikardirektivet er, at:

  • Beskytte vikaransatte i vikarbureauer.
  • Forbedre kvaliteten af vikararbejde ved at indføre et ligebehandlingsprincip, der gælder for vikaransatte.
  • Anerkende vikarbureauer som arbejdsgivere.
  • Etablere passende rammer for vikararbejde med henblik på at skabe arbejdspladser og fleksible former for arbejde.

Ligebehandlingsprincippet giver rettigheder til vikarer
Ligebehandlingsprincippet er direktivets vigtigste rettighed. Princippet indebærer, at vikarer som minimum skal behandles på lige fod med ansatte på de virksomheder, som vikarerne bliver udsendt til, når det drejer om væsentlige ansættelsesvilkår som løn og ferie.

Direktivet giver samtidig mulighed for, at ligebehandlingsprincippet kan fraviges, hvis vikarerne er omfattet af en kollektiv overenskomst på det relevante område. Og det er udmøntningen af den fravigelsesmulighed, der har været den væsentligste knast i forhold til at få implementeret vikardirektivet i Danmark.

Løsning hindrer social dumping
Direktivets adgang til at fravige ligebehandlingsprincippet bliver udmøntet på en måde, så fravigelse alene kan ske ved en kollektiv overenskomst, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark og som gælder på hele det danske område.

Udenlandske vikarbureauer kan ikke fravige ligebehandlingsprincippet ved overenskomster, som de medbringer fra deres hjemland. Løsningen vil dermed hindre social dumping på vikarområdet og sikrer på effektiv vis, at vikarerne får flere og bedre rettigheder.

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.