Spring over hovedmenu

NYHED / 28-06-2013

Den særlige uddannelsesordning er nu forlænget med et halvt år

Regeringen og Enhedslisten har i dag vedtaget lovforslaget, der forlænger den særlige uddannelsesordning med et halvt år.

Ledige, der efter 1. juli 2013 risikerer at opbruge deres ret til dagpenge på grund af den kortere dagpengeperiode, får dermed også mulighed for at modtage uddannelsesydelse i op til et halvt år. Samtidig får ledige, der i dag modtager uddannelsesydelse, et ekstra halvt år med ydelsen.

Forlængelsen af den særlige uddannelsesydelse omfatter ledige, som har ret til uddannelsesordningen i 1. halvår 2013, og ledige, som opbruger retten til dagpenge i 2. halvår 2013. De får ret til den særlige uddannelsesydelse i op til seks måneder.

Uddannelsesydelsen udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af ægtefællens indkomst og familiens samlede formue.

Lovforslag udmønter aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Lovforslaget udmønter en del af aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som regeringen og Enhedslisten indgik i maj. Til efteråret fremsætter regeringen lovforslaget, der indfører den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og udmønter dermed resten af den poliske aftale med Enhedslisten.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er på niveau med uddannelseshjælpen og er også uafhængig af familiens indkomst eller formue. Den omfatter:

  • Ledige, der opbruger retten til uddannelsesordningen i 1. halvår 2014, og ledige, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014 og frem til udgangen af 1. halvår 2016.
  • Ledige, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014, kan modtage den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse i op til 1 ¼ år. Herefter bliver ydelsen udfaset med et kvartal pr. halvår.
  • Ledige, der opbruger den toårige dagpengeret i 2. halvår af 2016 eller derefter, kan ikke længere modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.
  • Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre fire år.