Spring over hovedmenu

NYHED / 04-06-2013

Selvstændige får barselsudligningsordning

Folketinget har i dag vedtaget lovforslaget, der indfører en obligatorisk barselsudligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende.

Folketinget har i dag, 4. juni 2013, vedtaget forslag til lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende (L 194). Med ordningen bliver der etableret en obligatorisk barseludligningsordning, der skal sikre, at selvstændigt erhvervsdrivende får en bedre lønkompensation ved barsel, end den de kan modtage i dag.

I 2006 blev der indført en barseludligningsordning på det private arbejdsmarked, som alle private arbejdsgivere skal bidrage til for at fordele udgifterne til løn under barselorlov. Den nye ordning sikrer, at der kommer en tilsvarende udligning imellem de selvstændigt erhvervsdrivende af udgifterne til lønkompensationen, og bygger på de samme principper, som ordningen på det private arbejdsmarked.

Bidraget for en selvstændigt erhvervsdrivende på fuld tid bliver på 328 kroner om året. Hvis der er indbetalt ATP-bidrag tilpasses bidraget til barseludligningen efter det. For at få kompensation gennem ordningen, skal man have ret til barseldagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende efter barselloven, have ansøgt om barseldagpenge samt have en arbejdsfortjeneste, der overstiger barseldagpengene.

Det vedtagne lovforslag udmønter en del af finanslovsaftalen for 2012, hvor regeringen og Enhedslisten blev enige om at etablere en barseludligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende.

Første bidrag opkræves fra 1. september 2015
Loven træder i kraft den 1. januar 2014 med første opkrævning af bidrag pr. 1. september.

2015. Det sker på baggrund af SKAT’s oplysninger om selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2014. Udbetaling af kompensation kan tidligst ske den 1. oktober 2015.