Spring over hovedmenu

NYHED / 18-06-2013

Sygedagpenge: Ny forlængelsesregel baseret på lægefaglig vurdering

Regeringen fremlægger en ny forlængelsesregel i sygedagpengesystemet, der skal sikre, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom får sygedagpenge under hele sygdomsforløbet. Den nye forlængelsesregel tager udgangspunkt i en konkret lægefaglig vurdering, så alle sygdomme bliver ligestillet.

Alle mennesker med en livstruende, alvorlig sygdom skal være sikret sygedagpenge under hele sygdomsforløbet. På grund af varighedsbegrænsningen på sygedagpengene kan de i dag miste deres sygedagpenge, fordi de ikke opfylder betingelserne for at få dem forlænget. De falder med andre ord ud imellem de nuværende syv forlængelsesregler i sygedagpengesystemet. 

En ny forlængelsesregel skal sikre, at sygedagpengemodtagere, der har en livstruende, alvorlig sygdom kan få sygedagpenge uden tidsbegrænsning. Den nye forlængelsesregel skal tage udgangspunkt i en konkret lægefaglig vurdering af, om der er tale om livstruende, alvorlig sygdom. På den måde sikres det, at forlængelsen ikke afhænger af, om sygdommen er på en diagnoseliste. Ændringen i regeringens udspil sker efter, at regeringen har rådført sig med Sundhedsstyrelsen.

Indgår i et samlet sygedagpengeudspil
Den nye forlængelsesregel indgår i det samlede udspil fra regeringen, der sikrer, at ingen sygemeldte havner i et sort hul uden forsørgelse. Regeringen lægger op til, at sygemeldte, der i dag ikke opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge, bliver sikret en ydelse, der i niveau svarer til kontanthjælpen, og som ikke afhænger af formue eller ægtefællens indkomst. Samtidig får de en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe den enkelte tilbage til arbejdsmarkedet.