Spring over hovedmenu

NYHED / 01-07-2013

Ændringer i fortegnelsen over erhvervssygdomme

Ny viden og forskning har ført til, at fortegnelsen over erhvervssygdomme nu bliver opdateret for blandt andet posttraumatisk stresslidelse og udsættelse for miljøgiften PCB.

Fra i dag, 1. juli 2013, gælder en ny fortegnelse over erhvervssygdomme – både for erhvervssygdomme, der er anmeldt før 1. januar 2005 og for erhvervssygdomme anmeldt efter 1. januar 2005.

På baggrund af en udredningsrapport om posttraumatisk stresslidelse, PTSD, er forsinket PTSD blevet tilføjet til fortegnelsen over erhvervssygdomme.

En udredningsrapport om miljøgiften PCB giver ikke tilstrækkelig dokumentation for, at erhvervssygdomme, der kan skyldes udsættelse af PCB, skal fremgå af erhvervssygdomsfortegnelsen. Til gengæld fremgår det nu, at Erhvervssygdomsudvalget i hvert enkelt tilfælde skal vurdere, om sygdomme er forårsaget af arbejdets særlige art.

To nye kræftsygdomme er også kommet med på fortegnelsen. Det er myeloid leukæmi som følge af udsættelse af formaldehyd og lungekræft som følge af udsættelse af bitumen ved asfalt-tagarbejde.

Herudover har ny forskning også ført til et ændret syn på sammenhængen mellem frisørarbejde og blærekraft. Den viser, at det kun er mandlige frisører, der har forøget risiko for at udvikle blærekræft på grund af deres arbejde, og på den baggrund er erhvervssygdomsfortegnelsen blevet tilpasset den viden.