Spring over hovedmenu

NYHED / 01-07-2013

Hurtigere sanktioner til udenlandske virksomheder for manglende registrering i RUT

Arbejdstilsynet kan fra 1. juli give udenlandske virksomheder et administrativt bødeforelæg på 10.000 kroner for ikke at have anmeldt oplysninger i RUT-registeret.

Nye regler styrker RUT-registeret, og giver Arbejdstilsynet mulighed for at give udenlandske virksomheder et administrativt bødeforelæg, hvis de ikke har anmeldt oplysninger i RUT-registeret.

Arbejdstilsynet har siden 1. juni 2010 haft ansvaret for at føre kontrol med udenlandske virksomheder, der overtræder anmeldelsespligten til RUT-registeret, men Arbejdstilsynet har ikke haft mulighed for at give sanktioner. I stedet skulle Arbejdstilsynet kontakte politiet, hvis de konstaterede ulovlige og mangelfulde registreringer hos udenlandske virksomheder i Danmark.

Fra 1. juli 2013 får Arbejdstilsynet mulighed for selv at udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT-registeret. Det betyder, at Arbejdstilsynet får mulighed for hurtigt at reagere, når en udenlandsk virksomhed overtræder reglerne. Bøden for at overtræde anmeldelsespligten til RUT-registeret er 10.000 kroner.

De nye regler fremgår af en bekendtgørelse, der træder i kraft i dag.

Derudover sker der følgende regelændringer af RUT-registeret, som også træder i kraft i dag:   

  • Den udenlandske tjenesteyder skal give momsoplysninger fra hjemlandet.
  • Frist for at anmelde ændringer af oplysninger til RUT-registeret bliver forkortet.
  • Offentlig adgang til flere oplysninger i RUT-registeret, fx oplysninger om moms