Spring over hovedmenu

NYHED / 01-07-2013

Sundhedsfaglig rådgivning i regionerne erstatter kommunale lægekonsulenter

Reglerne om, at kommunerne kun kan søge sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra en klinisk funktion i regionerne, træder i kraft den 1. juli. Det gælder i sager om ressourceforløb fleksjob og førtidspension. Hele reformen af førtidspension og fleksjob er hermed implementeret.

En klinisk funktion i regionen skal fremover rådgive og hjælpe kommuner med sundhedsfaglige spørgsmål, når borgere skal vurderes og afklares i forhold til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

De nye regler udspringer af førtidspensions- og fleksjobreformen, hvor aftaleparterne blev enige om, at kommunerne i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension ikke længere skal kunne indhente sundhedsfaglig rådgivning fra kommunalt ansatte lægekonsulenter eller andre eksterne lægekonsulenter. I stedet skal kommunerne have en klar og entydig indgang til det regionale sundhedsvæsen i de tre typer af sager.

I praksis bliver det en sundhedsfaglig koordinator, der bliver et fagligt bindeled mellem kommunens rehabiliteringsteam og regionens kliniske enhed. Sundhedskoordinatorens rådgivning kommer til at indgå i rehabiliteringsteamets samlede indstilling i den enkelte borgers sag. Kommunen kan fortsat
søge lægefaglig rådgivning gennem borgerens praktiserende læge.