Spring over hovedmenu

NYHED / 12-08-2013

Regler om fleksjobbonus er blevet justeret

De justerede regler betyder én bonus per fleksjobber og nye krav til virksomheder, der ønsker fleksjobbonus for mere end en ansat.

Fra 7. august 2013 gælder nye regler for fleksjobbonus. En bonus, der gives til virksomheder, som ansætter personer i fleksjob ti timer eller mindre om ugen i seks sammenhængende måneder.

De væsentligste ændringer betyder:

  • At der kun kan gives bonus til den første virksomhed, der ansætter en person i fleksjob og ansøger om en forhåndsreservation, selv om personen er ansat i flere virksomheder i samme seks måneders periode.
  • At en virksomhed kun kan få flere bonusser, når hver enkelt person i fleksjob så vidt muligt er ansat på det timetal, vedkommende er vurderet til at kunne arbejde.
  • At virksomheder skal indsende en samtykkeerklæring vedrørende videregivelse af personoplysninger fra den person, der skal ansættes i fleksjob, når virksomheden søger om bonus.

Fleksjobbonussen er på 25.000 kroner, og virksomheder kan på forhånd søge om at reservere bonussen, der først bliver udbetalt, når personen i fleksjob har arbejdet i virksomheden i seks måneder.

Alle ansøgninger, som modtages fra 7. august 2013 og fremefter, vil blive behandlet efter de nye regler.