Spring over hovedmenu

NYHED / 29-08-2013

Virksomheder mere positive omkring beskæftigelsen

Forventningerne til beskæftigelsen i danske virksomheder er steget i august. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Danske virksomheders forventninger til udviklingen i beskæftigelsen er steget. Det fremgår af de månedlige konjunkturbarometre fra Danmarks Statistik, der netop er offentliggjort.

I industrien lå forventningen til beskæftigelsen i august på 5, mens den i samme måned sidste lå på minus 7. I juli i år var den også negativ.

For detailhandlen lå forventningerne til beskæftigelsen i august på 1, mens den sidste år lå på minus 6. I juli i år var forventningerne negative.

For serviceerhvervene lå forventningerne i august 2013 på minus 7 mod minus 10 året før. I juli i år var forventningerne på minus 8.

For bygge- og anlægsbranchen viste forventningerne i august 2013 et minus på 10, mens de i samme måned sidste år lå på minus 15. I juli i år viste barometret minus 8.

Beskæftigelsesforventningerne viser virksomhedernes syn på beskæftigelsen i de kommende tre måneder sammenlignet med udviklingen de foregående tre måneder. Tallene for serviceerhverv, industri og detailhandel korrigeres ikke for sæsonudsving.

Konjunkturbarometrene er månedlige tendensundersøgelser, der er baseret på spørgeskemaer. Undersøgelserne ser på de faktiske forhold og forventninger inden for de enkelte sektorer og brancher.