Spring over hovedmenu

NYHED / 12-09-2013

Arbejdsskader: Virksomheder efterlyser mere støtte fra jobcentre

Arbejdspladsen er vigtig, når en person, der er ramt af en arbejdsskade, skal tilbage til job, men virksomhederne føler sig alene med opgaven og efterlyser mere støtte fra jobcentrene. Det viser en ny SFI-rapport.

Arbejdsgiverens indsats er afgørende for, om en medarbejder, der er sygemeldt med en arbejdsskade, kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Men virksomhederne føler sig alene med den opgave og savner hjælp fra fagfolk. Det viser en ny forskningsrapport fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Rapporten bygger på en gennemgang af dansk og international litteratur på området og interview med ledere og medarbejdere i syv danske virksomheder, der alle har erfaringer med medarbejdere, der har været udsat for en arbejdsskade.

Resultaterne viser, at det er afgørende, at virksomhederne har et beredskab, når medarbejdere kommer til skade. Til det beredskab hører, at der er tydelige processer og klare aftaler om, hvem der står for hvad i fastholdelsesprocessen, at virksomheden sætter ind med en tidlig indsats, og at der en god og løbende kontakt mellem virksomheden og den tilskadekomne. Gennemgangen har vist, at de fortrukne redskaber i fastholdelsesprocesser er midlertidige skånehensyn og delvis raskmelding.

Virksomheder føler sig ofte alene i arbejdet med at fastholde tilskadekomne medarbejdere og efterlyser mere støtte fra fagfolk for at kunne løfte opgaven, viser rapporten. Særligt ønsker virksomhederne hjælp fra jobcentrene.

Virksomhederne efterlyser, at jobcentrene er mere proaktive og opsøgende, og vil gerne have hjælp til at lave fastholdelsesplaner og til at etablere skånevilkår. Indsigt i jobcentrenes forskellige redskaber til arbejdsfastholdelse bliver også efterlyst.