Spring over hovedmenu

NYHED / 30-09-2013

Arbejdsulykker: Få brancher står for mange ulykke

Døgninstitutioner og hjemmepleje, byggeri og transport er ikke ufarlige brancher at arbejde i. Rigtig mange arbejdsulykker sker i disse tre brancher. Det viser ny opgørelse over anmeldte arbejdsulykker i 2012.

Det samlede antal arbejdsulykker er på vej ned. Det fremgår af en ny opgørelse over anmeldte arbejdsulykker i 2012, som Arbejdstilsynet netop har offentliggjort. I 2012 blev der anmeldt 41.750 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, hvilket er 781 færre end året før og 7.060 færre end i 2007.

Men ikke alle brancher har oplevet et fald, og risikoen for at blive udsat for en arbejdsulykke varierer meget fra branche til branche. Tre brancher står i dag for næsten for hver fjerde anmeldte arbejdsulykke. Det drejer sig om brancherne: Døgninstitutioner og hjemmepleje, opførelse og nedrivning af byggeri samt transport og gods.

Alvorlige arbejdsulykker er modsat det samlede antal ulykker ikke faldet i samme periode. Siden 2007 har antallet af alvorlige ulykker stort set ligget konstant på cirka 8.700 ulykker. Også antallet af dødsulykker har ligget på samme niveau i flere år. I 2012 blev der anmeldt 40 dødsulykker, hvoraf fem var inden for byggeriet.

Årsopgørelsen indeholder også oplysninger om alder, køn, statsborgerskab, og hvordan folk er kommet til skade. Ligesom et tema ser på, sygefraværets længde efter en arbejdsulykke.