Spring over hovedmenu

NYHED / 05-09-2013

Beskæftigelsesindsatsen kostede 11,7 milliarder i 2012

Udgifter til aktivering, jobcentre og den øvrige aktive indsats kostede i 2012 i alt 11,7 milliarder kroner. Det viser en opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Den aktive beskæftigelsesindsats koster samlet 11,7 milliarder kroner. Det viser en opgørelse som Arbejdsmarkedsstyrelsen har lavet på baggrund af tal fra 2012.

Opgørelsen omfatter udgifter til selve indsatsen over for blandt andet modtagere af dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og revalidering. Udgifter til deres forsørgelse som dagpenge og kontanthjælp indgår ikke i udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats.

Den største udgift i den aktive beskæftigelsesindsats er aktivering. Det vil blandt andet sige kommunernes køb af vejlednings- og opkvalificeringsforløb og udgifter til løntilskud fratrukket sparede udgifter til dagpenge og kontanthjælp. I 2012 gik knap 6,5 milliarder kroner hertil. Herudover gik godt 3,2 milliarder kroner til at drive jobcentrene.