Spring over hovedmenu

NYHED / 16-09-2013

Kommuner har forskellige vilkår for jobindsatsen

Befolkningens sammensætning og jobmulighederne i området betyder, at nogle kommuner har sværere ved at hjælpe borgere i job end andre.

Det er sværere at hjælpe borgere i job på Bornholm, Lolland og Morsø end i andre kommuner. Mens vilkårene for fx Gentofte, Rudersdal og Hørsholm er noget bedre. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Vældfærd (SFI) og Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

I rapporten, der er udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen, er kommunernes rammevilkår, når det gælder den lokale indsats på beskæftigelsesområdet, blevet kortlagt. Det vil sige, at der blandt andet er blevet set på jobmulighederne og befolkningens sammensætning i forhold til alder, uddannelse, erfaring og helbred for at se, hvilket udgangspunkt kommunen har for at hjælpe borgere i arbejde.

Sidste gang kommunernes rammevilkår blev undersøgt var i 2006. Dengang var fordelingen stort set som i dag, og de kommuner, der havde svære vilkår dengang, har det fortsat i dag, mens dem med de bedste vilkår stadig har det.