Spring over hovedmenu

NYHED / 17-09-2013

Rapport belyser socialøkonomiske virksomheder i Danmark

Ny rapport fra SFI viser, at der er 115 socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Otte ud af ti vil gerne øge antallet af medarbejdere, men halvdelen oplever barrierer i forhold ”rimelighedskravene” i beskæftigelseslovgivningen.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har undersøgt socialøkonomiske virksomheder i Danmark, der arbejder med at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Rapporten viser, at der er 115 socialøkonomiske virksomheder og i alt 129 arbejdssteder i Danmark. Det er færre end hidtil antaget.

De socialøkonomiske virksomheder har i gennemsnit 19 ansatte og cirka fem ansatte på særlige vilkår, fx i fleksjob eller løntilskudsjob.

Rapporten viser også, at hovedparten af de socialøkonomiske virksomheder er levedygtige virksomheder, og 80 procent har endda planer om at øge antallet af medarbejdere. Halvdelen oplever dog barrierer i forhold til ”rimelighedskravet” i beskæftigelseslovgivningen, der indebærer, at virksomheden kun må have et begrænset antal medarbejdere ansat på særlige vilkår i forhold til antallet af medarbejdere ansat på ordinære vilkår.