Spring over hovedmenu

NYHED / 11-09-2013

Udvalgsrapport om øremærket barsel

Udvalget om øremærket barsel har afsluttet sit arbejde med en samlet rapport. Udvalgsrapporten består af analyser og afdækning af regler, overenskomster og mulige økonomiske konsekvenser.

Et udredende udvalgsarbejde under Beskæftigelsesministeriet har afdækket og analyseret relevante problemstillinger i relation til at øremærke en del af barselsperioden. Resultatet af udvalgets arbejde er samlet i en rapport.

Udvalget har blandt andet set på: 

  • Overenskomsternes bestemmelser om ret til løn under barsel og orlov
  • De nordiske erfaringer med øremærket barsel
  • Mulige økonomiske konsekvenser
  • Særlige problemstillinger i relation til øremærket barsel