Spring over hovedmenu

NYHED / 04-09-2013

Udvalgsrapport om socialøkonomiske virksomheder

Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har afsluttet deres arbejde og har i dag afleveret deres anbefalinger til regeringen.

I forbindelse med finansloven for 2013 aftalte regeringen og Enhedslisten at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder og nedsatte derfor et udvalg for socialøkonomiske virksomheder. Udvalget havde blandt andet til opgave at opstille en definition af socialøkonomiske virksomheder og at komme med anbefalinger til mulige tiltag, der kan fremme levedygtige socialøkonomiske virksomheder.

Udvalget har netop afsluttet deres arbejde med en anbefalingsrapport, som udvalget i dag har afleveret til social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhemsen.

Definition og fem overordnede anbefalinger
Udvalget anbefaler følgende overordnede definition af socialøkonomiske virksomheder:

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål.

Udvalget opfordrer til, at indsatsen med socialøkonomiske virksomheder fremadrettet skal ses i en tværpolitisk sammenhæng med fokus på den erhvervsmæssige kontekst, og fremlægger fem overordnede anbefalinger:

  • Ny lovgivning og administrativ praksis, herunder foreslår udvalget, at der oprettes en registreringsmodel frem for en ny virksomhedsform for socialøkonomiske virksomheder. Registreringsmodellen skal bidrage til at definere, legitimere og regulere sektoren. Desuden ændres administrativ praksis til gavn for socialøkonomiske virksomheder, bl.a. via relevant vejledning om lovgivning.
  • Kendskabet til socialøkonomiske virksomheder skal øges.
  • Styrket iværksætteri og kompetenceudvikling.
  • Socialøkonomiske virksomheder skal have forbedrede finansieringsmuligheder.
  • Øget fokus på sociale hensyn i partnerskaber og indkøb, herunder foreslår udvalget, at der etableres et nationalt partnerskabsprogram for socialøkonomiske virksomheder og store virksomheder.

Tværministerielt koordineringsteam
Regeringen vil nu drøfte udvalgets anbefalinger og nedsætter med det samme et tværministerielt koordineringsteam, hvor blandt andet Beskæftigelsesministeriet deltager. Koordineringsteamet skal sikre et optimalt samarbejde om socialøkonomiske virksomheder på tværs af ministerierne.