Spring over hovedmenu

NYHED / 01-10-2013

Kontanthjælpsreform: Kommuner skal i løbet af efteråret visitere alle unge på kontanthjælp

Den 1. januar 2014 træder den nye kontanthjælpsreform i kraft. Men allerede her fra 1. oktober 2013 og frem til nytår skal kommunerne visitere alle unge på kontanthjælp efter, hvilken indsats og ydelse de skal have fremover. Det fremgår af en ny bekendtgørelse.

Kommunerne skal fra starten af 2014 være klar til at give den rette indsats og ydelse til deres borgere. Derfor skal kommunerne frem til nytår bruge tiden på at visitere alle unge, der modtager kontanthjælp. Det fremgår af en bekendtgørelse, som træder i kraft i dag, 1. oktober 2013. Det skal samtidig sikre, at unge så hurtigt som muligt får klarhed over, hvordan kontanthjælpsreformen kommer til at påvirke dem.

Det er kun de unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som kommunerne er forpligtet til at visitere inden nytår, fordi visitationen har betydning for, hvilken ydelse den enkelte unge vil modtage fra nytår. Fremover bliver det sådan, at unge, der bliver visiteret som uddannelsesparate, får uddannelseshjælp på niveau med SU’en, mens unge, der bliver visiteret som aktivitetsparate, får uddannelseshjælp samt et aktivitetstillæg i de perioder, hvor de deltager i aktive tilbud. 

For at sikre rettidig omhu for alle borgere på kontanthjælp, giver bekendtgørelsen også mulighed for, at kommunerne allerede nu kan påbegynde arbejdet med at visitere borgere over 30 år.

Tidlig og grundig visitation
En tidlig og grundigvisitation er et væsentligt element i det nye kontanthjælpssystem. Visitationen skal ske i samarbejde med den enkelte borgere og sker efter følgende kriterier: 

  • Alle unge under 30 år uden uddannelse skal som udgangspunkt mødes som uddannelsesparate.
  • Unge under 30 år uden uddannelse, der ikke ved første visitation vurderes åbenlyst uddannelsesparate, skal gennemgå en grundigere visitation senest tre måneder efter, at den unge har henvendt sig til kommunen.
  • Hvis den unge efter den grundigere visitation ikke vurderes at kunne gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår, er den unge aktivitetsparat.
  • Voksne over 30 år og unge med en uddannelse, der vurderes at kunne komme i arbejde, er jobparate.
  • Voksne over 30 år og unge med en uddannelse, der ikke vurderes parate til at kunne komme i arbejde, er aktivitetsparate.