Spring over hovedmenu

NYHED / 31-10-2013

Mangel på ligeløn er størst i mindre virksomheder

Store arbejdspladser er bedre til ligeløn end mindre arbejdspladser. Det viser en ny rapport fra SFI, hvor der er set på lønforskelle mellem mænds og kvinders løn i industrien.

Lønforskellen mellem kvindelige og mandlige medarbejdere i industrien er samlet set mindre end i den private sektor som helhed. Men også i industrien får mændene gennemgående en højere timeløn end kvinder. I gennemsnit udgør kvinders timeløn 89 procent af mænds timeløn, viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Rapporten viser også, at lønforskellene er størst på mindre arbejdspladser med under 50 ansatte end på store arbejdspladser med end 300 ansatte, at lønforskellene er størst inden for tekstil- og læderindustrien og mindst inden for medicinalindustrien, samt at lønforskellene er større, når der er relativt mange kvindelige ansatte på arbejdspladsen.

Rapporten bygger på registerdata om ansatte mellem 25 og 59 år, der arbejder med såkaldt håndværkspræget arbejde eller operatør- og monteringsarbejde i industrien, og som er ansat på private virksomheder med mindst ti fuldtidsbeskæftigede.

Kønsopdelt lønstatistik på mindre virksomheder er på vej
Inden jul fremsætter regeringen et lovforslag om, at også mindre virksomheder skal omfattes af reglerne om kønsopdelt lønstatistik. Det skal sikre større åbenhed om ligeløn og give flere virksomheder et redskab til at tage fat om problemet sammen med de ansatte.

Regeringen lægger op til, at virksomheder med ansatte svarende til mindst 10 fuldtidsbeskæftigede og minimum tre ansatte af hvert køn skal omfattes af reglerne om kønsopdelt lønstatistik. I dag er det alene virksomheder med mindst 35 ansatte.