Spring over hovedmenu

NYHED / 14-11-2013

Arbejdspapir fra SFI ser på dagpengeophør

Resultater fra en undersøgelse af dagpengemodtageres situation omkring det tidspunkt, hvor de risikerer at opbruge retten til dagpenge, er netop blevet offentliggjort af SFI i et arbejdspapir. Den endelige rapport ventes at komme senere på året.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har undersøgt ledige og deres jobsituation omkring det tidspunkt, hvor dagpengeretten ophører. Undersøgelsen ser også på, hvordan ledige opfatter deres egen indsats for at få job og den hjælp, de har modtaget fra jobcentre og a-kasser.

Undersøgelsen er udarbejdet til Det Økonomiske Råd, AK-Samvirke og Ekspertudvalget for udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats.
 
Det fremgår blandt andet af undersøgelsen, at: 

  • Ledige på uddannelsesydelse er mere jobsøgende, end da de modtog dagpenge.
  • Hver fjerde ledig, der har opbrugt dagpengeretten, oplyser, at de er i ordinær beskæftigelse tre måneder senere. Mere end halvdelen af dem er ansat i midlertidige stillinger.
  • Størstedelen af de ledige, der har opbrugt dagpengeretten, har ikke oplevet, at de fik tilbudt en ekstra indsats af jobcentret eller a-kassen i den sidste periode på dagpenge.
  • Omkring halvdelen har taget imod tilbuddet om en personlig samtale. Til gengæld oplyser kun halvdelen, at de er blevet tilbudt en personlig jobformidler.

Spørgeskemaerne blev sendt ud til cirka 9.000 personer i juni og juli 2013, og af dem svarede 2.325 personer på spørgsmålene. Det svarer til en svarprocent på godt 25.