Spring over hovedmenu

NYHED / 20-11-2013

Ny udredning belyser anmeldte arbejdsulykker

NFA har netop offentliggjort en ny udredning, der forsøger at klarlægge årsagerne til de store udsving i antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene 1996-2010.

Der har i perioden 1996-2010 været stor forskel på, hvor mange arbejdsulykker der er blevet anmeldt til Arbejdstilsynet år for år. Derfor har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøgt årsagerne til disse forskelle.

I udredningen er der både set på de anmeldte arbejdsulykker, men også på de arbejdsulykker, der er blevet behandlet på udvalgte skadestuer, men ikke nødvendigvis er blevet anmeldt til Arbejdstilsynet.

Udredningen har blandt andet forsøgt at afklare:

  • Om udsvingene kan forklares ved, at der er sket en ændring i antallet af akutte overbelastninger som fx løfteskader?
  • Om udsvingene kan skyldes en ændring i andelen af mindre alvorlige ulykker, der anmeldes?
  • Om eventuelle udsving i antallet af personer, der arbejder i en bestemt branche samt deres alder, køn og anciennitet kan have betydning for udsvingene i antallet af anmeldte arbejdsulykker?

Det er sket på baggrund af data fra Arbejdstilsynets arbejdsskaderegister, beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik og data fra Statens Institut for Folkesundheds register over skadestuehenvendelser på grund af arbejdsskader.