Spring over hovedmenu

NYHED / 11-11-2013

Unge kan fritages for rådighed under brobygning til uddannelse

Unge ledige, der deltager i brobygningsforløb for at kunne starte på en uddannelse, kan blive fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Med en ny bekendtgørelse, der træder i kraft i dag, 11. november 2013, kan unge ledige fritages for at være aktivt jobsøgende og for at stå til rådig for arbejdsmarkedet, hvis de deltager i et brobygningsforløb, der hjælper dem til at komme i gang med en erhvervsuddannelse.

Et brobygningsforløb ruster unge fagligt, socialt og personligt til at starte på og gennemføre et grundforløb på en erhvervsuddannelse og finde en praktikplads, der gør det muligt at komme videre med uddannelsen.  Målgruppen er dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Hidtil har flere brobygningsprojekter oplevet det som en barriere, at deltagerne udover at deltage i brobygningsaktiviteterne også har skullet søge job og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Forløb skal kunne føre til uddannelse
For at kunne bruge de nye regler, er det en betingelse, at brobygningsforløbet er godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen, og at jobcentret vurderer, at personen kan begynde på en ordinær uddannelse efter at have deltaget i brobygningsforløbet. Personer, der ikke gennemfører forløbet, skal have lagt en alternativ plan og skal igen stå til rådighed og være aktivt jobsøgende.

Ændringen er tidsbegrænset og gælder indtil 31. december 2014. For kontanthjælpsmodtagere får den dog kun betydning indtil, kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014. Et af elementerne i reformen er, at unge under 30 år, der ikke har en uddannelse, skal i gang med en eller have hjælp til at komme i gang.