Spring over hovedmenu

NYHED / 17-12-2013

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedtaget

Folketinget har vedtaget lovforslaget om en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse til ledige, der opbruger retten til dagpenge eller uddannelsesydelse.

Lovforslaget, der udmønter aftalen om indførelse af en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse, er i dag, 17. december 2013, vedtaget i Folketinget.

Med forslaget bliver personer, der i de kommende år opbruger retten til dagpenge eller uddannelsesydelse i uddannelsesordningen, sikret et forsørgelsesgrundlag i form af en midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Samtidig bliver de sikret en aktiv indsats, der betyder, at:

  • Ledige får ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud senest efter fire uger på den nye ydelse.
  • Ledige uden ungdomsuddannelse får ret til læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser, hvis de har behov for det.
  • Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse får ret til otte ugers uddannelse, herunder til individuel kompetencevurdering i AMU-regi.
  • Retten gælder først, når den øvrige ret og pligt indsats er afsluttet.

Krav om medlemskab af a-kasse og en frist på 21 dage
Den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse skal administreres af a-kasserne. Det er derfor et krav, at ledige skal være medlem af en a-kasse og være fuldtidsforsikrede for at kunne modtage ydelsen.

For ledige, der opbruger retten til dagpenge, sørger a-kassen automatisk for, at de fortsætter på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Ledige, der har modtaget uddannelsesydelse i uddannelsesordningen, skal til gengæld søge om at modtage arbejdsmarkedsydelse hos deres a-kasse.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse kan blive udbetalt fra det tidspunkt, hvor retten til uddannelsesydelse er udløbet, hvis a-kassen har modtaget ansøgningen senest 21 dage efter, at retten er udløbet.

60 eller 80 procent af højeste dagpengesats
Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Den gives til ledige, der opbruger retten til uddannelsesordningen og til ledige, der opbruger deres ret til dagpenge, fra den 6. januar 2014 til og med den 3. juli 2016.

Hvis man opbruger dagpengeretten i første halvår 2014, får man mulighed for at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i op til 1¼ år. Herefter vil ydelsen blive aftrappet gradvist frem mod andet halvår 2016, hvor der maksimalt er mulighed for at modtage arbejdsmarkedsydelse i tre måneder.

Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre fire år.
 
Lovforslaget udmønter aftalen, som regeringen og Enhedslisten indgik i maj 2013, om indførelse af ny en midlertidig arbejdsmarkedsydelse.