Spring over hovedmenu

NYHED / 02-12-2013

Ny årbog om virksomhedernes sociale engagement

Danske virksomheders sociale engagement er blevet kortlagt i SFI’s årlige undersøgelse af rummeligheden på det danske arbejdsmarked.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har netop udgivet sin årlige kortlægning af danske virksomheders sociale engagement. Formålet med kortlægningen er at følge udviklingen i arbejdsmarkedets rummelighed.

Årbøgerne beskriver på skift lønmodtagernes og virksomhedernes oplevelser af og holdninger til virksomheders sociale engagement. I år tager årbogen udgangspunkt i virksomhederne, der første gang blev spurgt tilbage i 1998. Det er dermed den ottende årbog med virksomhedsdata.

I årets rapport har SFI særligt lagt vægt på tre temaer:

  • Udviklingen i virksomheders sociale engagement
  • Kendetegn ved de socialt engagerede virksomheder
  • Fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013

Hver tredje har ansatte på særlige vilkår
Noget af det, kortlægningen blandt andet viser, er, at en tredjedel af de adspurgte virksomheder har en eller flere medarbejdere ansat på særlige vilkår. Og at virksomhederne generelt er positive over for at ansætte personer med nedsat arbejdsevne i få timer, hvilket blev muligt med fleksjobreformen.

Herudover viser rapporten, at små virksomheder er gode til gøre en indsats – især i forhold til at fastholde egne medarbejdere. Dog savner de hjælp fra jobcentrene, og meget tyder på, at der er en positiv sammenhæng mellem, at virksomheden har en person ansat med offentlig støtte, og at jobcentret er opsøgende.

Desuden viser rapporten, at virksomhederne er forbeholdne, når det kommer til at ansatte en person, der har en psykisk lidelse.