Spring over hovedmenu

NYHED / 20-12-2013

Præciseringer til kontanthjælpsreformen vedtaget

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der præciserer en række bestemmelser i de to love, der udmønter kontanthjælpsreformen.

Lovforslaget, der præciserer en række bestemmelser i de to love – nr. 894 og 895 – som udmønter hele kontanthjælpsreformen, er i dag, 20. december 2013, vedtaget i Folketinget.

Lovene nr. 894 og 895 blev vedtaget i Folketinget før sommerferien og træder i kraft 1. januar 2014. Og med det netop vedtagne lovforslag præciseres og rettes en række bestemmelser i de to love, så den ønskede retstilstand sikres.