Spring over hovedmenu

NYHED / 20-12-2013

Refusionsbestemmelsen i sygedagpengeloven ophævet

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver refusionsbestemmelsen om manglende opfølgning i sygdagpengeloven.

Lovforslaget, der ophæver refusionsbestemmelsen i sygdagpengeloven, er i dag, 20. december 2013, blevet vedtaget i Folketinget. Med forslaget skal kommuner ikke længere betale statsrefusion tilbage, hvis de ikke følger tilstrækkeligt op på sygedagpengemodtagerne.

Refusionsbestemmelsen ved manglende opfølgning blev indført for at sikre, at sygemeldte fik den opfølgning, de havde krav på, men har været suspenderet siden 2010. Suspensionen skete i forbindelse med et større afbureaukratiseringsprojekt, hvor det blandt andet fremgik, at stort set alle sygedagpengemodtagere får den opfølgning, de har krav på.

Fremover vil Arbejdsmarkedsstyrelsen følge området tæt. Har en kommune i en længere periode en utilstrækkelig opfølgning, vil Arbejdsmarkedsstyrelsen bede Beskæftigelsesregionen kontakte kommunen for at understøtte, at opfølgningen i kommunen forbedres.