Spring over hovedmenu

NYHED / 31-01-2014

Kortlægning af aktiveringskurser

Knap 60 procent af alle aktiveringstilbud er et tilbud inden for ”øvrig vejledning og opkvalificering”. Konsulentfirmaet Slotsholm har i en rapport kortlagt disse tilbud, som primært består af jobsøgningskurser, kommunale projekter, coachingforløb og tilbud om fysisk træning.

Tilbud om ”øvrig vejledning og opkvalificering” er det mest udbredte tilbud i beskæftigelsesindsatsen til ledige på kontanthjælp og dagpenge samt modtagere af sygedagpenge. Ud af 730.000 aktive tilbud i 2012 var knap 60 procent af dem et tilbud om ”øvrig vejledning og opkvalificering”. 

Konsulentfirmaet Slotsholm har kortlagt brugen af ”øvrig vejledning og opkvalificering” og har blandt andet spurgt de personer, der har deltaget i disse tilbud, om deres oplevelser med dem. 

Kortlægningen viser blandt andet:

  • For 68 procent af dem, der i 2012 deltog i et tilbud om ”øvrig vejledning og opkvalificering”, var hovedindholdet et kursus- eller uddannelsesforløb. Mens 24 procent har deltaget i kommunale projekter og otte procent har deltaget i tilbud om fysisk træning. 
  • ”Øvrig vejledning og opkvalificering” bliver oftere brugt til modtagere af kontanthjælp end til dagpengemodtagere. Cirka halvdelen af tilbuddene til dagpengemodtagere er ”øvrig vejledning og opkvalificering”, mens de udgør to ud af tre tilbud til kontanthjælpsmodtagere.

Undersøgelsen blandt deltagerne viser blandt andet: 

  • Hver tredje deltager har ikke haft faste mødetider hver dag. 
  • Halvdelen af deltagerne mener ikke, at tilbuddet har givet dem nye kvalifikationer eller udviklet dem personligt. 
  • Halvdelen af deltagerne oplevede ikke, at der var lagt planer for, hvad der skulle ske efter tilbuddet.

Undersøgelsen er baseret på svar fra cirka 1.600 personer, der i januar 2012 deltog i et tilbud om ”øvrig vejledning og opkvalificering”.