Spring over hovedmenu

NYHED / 27-01-2014

Vold og trusler kan ikke forsvares

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen inviterede 16. januar 2014 til en konference med fokus på et stigende problem med vold og trusler på arbejdspladsen.

Lyset slukkes i det tidligere lokomotivværksted, der ligger gemt på jernbaneterrænnet på Vesterbro i København. De sidste tomme af de mere end 400 opstillede stole fyldes hurtigt op. Mens de fremmødte venter på dagens åbningstale, skimmes bogen ”Konflikter og vold – en faglig vurdering” og pjecen om at undgå vold på arbejdspladsen, som alle har fået udleveret, igennem.

Netop vold på arbejdspladsen er dagens tema. Vold og trusler er blevet et stigende problem på danske arbejdspladser – særligt indenfor social- og sundhedsområdet. Derfor har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen taget initiativ til dagens konference.

- I store dele af vores offentlige sektor er trusler blevet en del af hverdagen. Og det går simpelthen ikke. Vi kan ikke have et arbejdsmarked, hvor man er bange for at gå på arbejde. Man må ikke undervurdere, hvor store konsekvenser det har, og hvor meget det kan ødelægge menneskers liv, lyder det fra ministeren.

Konfliktnedtrapning kræver faglighed
Fra scenen gør beskæftigelsesministeren det klart, at hun grundlæggende skelner mellem to typer vold. Den ene begås af mennesker, der står i en svær livssituation med fx demens, psykisk sygdom eller er et udadreagerende barn, der kun i lille omfang har kontrol over, hvad de gør. Forebyggelsen af den type vold skal ske gennem medarbejdernes faglighed.

- Når man arbejder med mennesker, der er i en svær livssituation af den ene eller anden årsag, har man en stor faglig opgave i at konfliktnedtrappe – og ikke optrappe. Det betyder, at man hele tiden skal bruge sin faglighed til at hjælpe borgeren til at gå et niveau ned i stedet for at gå et niveau op, siger Mette Frederiksen.

Hun understreger dog også, at selvom man kender årsagen til, at en person er udadreagerende, er det ikke det samme som at forsvare og undskylde trusler og vold. Det er derimod et redskab til at få indsigt i, hvorfor en voldelig borger reagerer, som han eller hun gør, og hvordan det skal tackles.

Den rå tone smitter
Den anden type vold er den, ministeren mener, man hverken kan forklare eller forsvare.

- Der er ikke noget, der kan legitimere eller forklare og forsvare, at helt almindelige borgere slår på parkeringsvagter, fordi de er trætte af at få en parkeringsbøde. Der er intet, der kan forklare eller forsvare, at unge drenge smider med sten efter buschauffører. Der er ikke noget, der kan forklare eller forsvare, at pårørende i psykiatrien er ubehagelige over for en portør eller sygeplejerske, fordi de ikke synes, deres pårørende får den rigtige behandling, understreger hun.

Når det alligevel sker, at tonen og adfærden over for offentligt ansatte er blevet mere rå, har Mette Frederiksen bidt mærke i, at den offentlige debat generelt er blevet hårdere efter, at den er rykket over på nettet og de sociale medier.

- Der er sket et skifte fra tidligere, hvor man skulle stå ansigt til ansigt eller skrive et brev. Jeg mener, det er et kæmpe problem, for det sætter sig, og det smitter af, og pludselig er det okay at true og råbe af en sygeplejerske, når man er pårørende. Og det er bestemt ikke okay, understreger hun.

Arbejdsrelateret vold i fritiden
Snakken om ordvalg udløser et spørgsmål fra en af de mange tilhørere, der spørger, om ikke også de politiske rollemodellers sprogbrug er blevet mere konfliktskabende end -nedtrappende.

- Jeg tror, den latter der bredte sig, da du talte om min arbejdsplads, bekræfter det, konstaterer Mette Frederiksen med et smil på læben og medgiver, at den offentlige debat også på Christiansborg er hård:

- Det er svært at ændre på, andet end man kan forsøge at gøre det, jeg selv prøver at efterstræbe; nemlig at bruge min primære taletid på at tale om det jeg selv vil – og knap så meget på at tale om mine politiske modstandere, tilføjer hun.

Et andet emne bliver bragt på bane af Dansk Sygeplejeråd, der vil udvide begrebet “vold på arbejdspladsen” til “vold, der kommer af arbejde”. Her oplever man, at sygeplejersker nu bliver opsøgt af patienter og pårørende i deres fritid.

- Når der opstår noget nyt på vores arbejdsmarked, er jeg åben for at diskutere, om lovgivningen er god nok til at håndtere det. For den medarbejder, det går ud over, er det ligegyldigt på hvilket tidspunkt af døgnet, det sker, svarer ministeren inden hun overlader scenen til næste taler og de tilhørende uden den annoncerede pause, fordi de sidste spørgsmål også lige skulle nås.