Spring over hovedmenu

NYHED / 20-02-2014

Hævet fradrag for arbejdsindkomst i kontanthjælp vedtaget

Lovforslaget, som hæver fradraget for modtagere af uddannelses- og kontanthjælp, der arbejder på deltid, mens de modtager den offentlige ydelse, er i dag blevet vedtaget i Folketinget.

Folketinget har i dag, 20. februar 2014, vedtaget et lovforslag, der hæver fradraget for arbejdsindkomst i uddannelseshjælpen og kontanthjælpen.

Fradraget hæves fra cirka 15 kroner til 25 kroner pr. udført arbejdstime. Det skal give modtagere af uddannelses- og kontanthjælp en større gevinst – og dermed et større incitament – til at arbejde på deltid, mens de får kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Lovforslaget træder i kraft 1. marts 2014. Dog har kommunerne allerede fra 1. januar 2014 anvendt det forhøjede fradrag på 25 kroner pr. time. Det gælder både ved beregning af kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Det forhøjede fradrag udspringer af finanslovsaftalen for 2014, som regeringen indgik med Venstre og Det Konservative Folkeparti.