Spring over hovedmenu

NYHED / 21-02-2014

Rigsrevisionen har undersøgt fejludbetalinger af sociale ydelser

Statsrevisorerne har modtaget en beretning fra Rigsrevisionen om fejludbetalinger af sociale ydelser. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der blandt andet ikke har været en strategi og opstillet klare mål for indsatsen mod fejludbetalinger.

I beretningen til Statsrevisorerne om fejludbetalinger af sociale ydelser peger Rigsrevisionen på, at Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har gennemført og iværksat en række initiativer for at forebygge og standse fejludbetalinger.

Rigsrevisionen finder, at ministeriernes indsats mod fejludbetalinger har haft stor fokus på at forbedre den digitale sagsbehandling og kontrol, men at de to ministerier ikke har formuleret en samlet strategi for indsatsen. Samtidig finder Rigsrevisionen, at der er brug for at kende det præcise omfang af fejludbetalinger.

Rigsrevisionen anbefaler på den baggrund, ¬at ministerierne opstiller mål og succeskriterier for deres indsats mod fejludbetalinger, samt at ministerierne tilrettelægger indsatsen i samarbejde med kommunerne, så den tager udgangspunkt i såvel myndighedsfejl, borgerfejl som snyd.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen siger:

- Det er afgørende for vores velfærdsstat, at borgerne får lige præcis den ydelse, de har ret til. Hverken mere eller mindre. Jeg er derfor tilfreds med, at Rigsrevisionens beretning viser, at regeringen har iværksat en lang række initiativer for at komme fejludbetalinger til livs. Det er meget vigtigt for regeringen at forebygge og standse fejludbetalinger. Derfor har vi blandt andet nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe om effektiv sagsbehandling og kontrol, der ser på, hvordan indsatsen mod fejludbetalinger kan indrettes i fremtiden.