Spring over hovedmenu

NYHED / 06-03-2014

Den enkelte skal i centrum

På et pressemøde i Beskæftigelsesministeriet 25. februar 2014 præsenterede Koch-udvalget sine forslag til en ny arbejdsmarkedsindsats.

Kuglepennene sættes til papiret. Diktafonerne tændes. Og kameraerne rettes mod den åbne dør. Stemmerne på den anden side afslører, at klokken nærmer sig halv elleve, og at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen sammen med de fire medlemmer af ekspertgruppen er få øjeblikke fra at træde ind til dagens pressemøde.

- Da vi i regeringen satte det her arbejde i gang, var det selvfølgelig fordi, det er vores klare overbevisning, at vi i dag har en beskæftigelsespolitik, der ikke fungerer efter hensigten, lægger ministeren ud.

I februar 2013 satte tidligere sundheds- og skatteminister Carsten Koch sig i spidsen for en ekspertgruppe, hvis opgave har været at undersøge, hvordan det er muligt at skabe en ny og bedre beskæftigelsesindsats, der varigt løfter beskæftigelsen.

En intelligent fremrykning af indsatsen
I dag, godt ét år senere, rejser Carsten Koch sig for at være sikker på at de snurrende tv-kameraer og salen, hvor både stole og borde er taget i brug for at alle kan få en plads, kan høre ham, når han præsenterer frugten af det seneste års arbejde.

- Dagpengeperioden er som bekendt blevet halveret, og det gør, at der er blevet åbnet op for en udfordring i aktiveringspolitikken. Skal vi sætte én overskrift på det, er det fremrykning – men ikke bevidstløs fremrykning af alt. For begynder man at lave intensiverede indsatser for folk, der udmærket kan finde et job inden for kort tid, spilder man ressourcerne. Så det, vi foreslår, er en intelligent fremrykning, forklarer formanden.

Han gennemgår slide for slide de 39 anbefalinger, som ekspertgruppen er kommet frem til. Alt imens foreviger enkelte journalister de lysende ord på væggen med deres smartphones, mens andre tager mere traditionelle noter med pen og papir.

Rettigheder, pligter – og muligheder
En følsom fjernbetjening får pludselig de mange slides til at løbe løbsk, men hurtigt kommer der styr på dem igen, og Carsten Koch fortsætter stille og roligt med at fortælle om de lediges – og kommunernes – rettigheder, pligter og ikke mindst muligheder.

- Kommunerne har i vores forslag gode muligheder for at lave supplerende tiltag, som ikke ligger i rettighederne. Hvis den ledige kan argumentere for et svejsekursus allerede efter én eller to uger, fordi han – eller hun – det kan jo også være kvindelig svejser, bemærker Carsten Koch og får et smil fra ministeren, inden han fortsætter:

- Fordi han eller hun har et tilbud om at komme i beskæftigelse, vil det være en god forretning for kommunen at bevilge det kursus, fordi den så sparer hele aktiveringsindsatsen og ydelsen til den ledige. Derfor er der gode muligheder i at tænke i investeringer i form af særlige indsatser her og nu, der får den ledige i job.

Forskellige mennesker – forskellige indsatser
Netop det store fokus på at ikke alle ledige er ens og har behov for lige meget eller lige lidt hjælp, er Mette Frederiksen glad for.

- Det, der gennemsyrer oplægget her, og det, som vi i regeringen også er optaget af, er, at vi er nødt til at gøre op med tanken om, at beskæftigelsespolitik først og fremmest skal skræmme voksne mennesker, og en gammel tro på, at alle er ens, forklarer ministeren og tilføjer:

- Det, der kommer til at være drivende for regeringens kommende udspil, er, at fokus på at udvikle den enkeltes kompetencer og en tættere kontakt til virksomhederne er bedre end den aktivering, der er blevet brugt alt for mange penge på hidtil.

Mette Frederiksen regner med, at Folketingets partier inden sommerferien er klar med en beskæftigelsesreform. Første step for regeringen bliver at drøfte ekspertgruppens 39 anbefalinger med den nedsatte gruppe af arbejdsmarkedets parter, der løbende har fulgt ekspertgruppens arbejde.