Spring over hovedmenu

NYHED / 25-03-2014

Lov om erstatning for PTSD vedtaget

Alle partier i folketinget har i dag stemt for lovforslaget om, at veteraner og andre udsendte statsansatte med sent diagnosticeret PTSD kan få erstatning.

Psykisk sårede soldater og andre udsendte statsansatte med sent opdaget PTSD kan nu få anerkendt deres lidelse som en arbejdsskade og få erstatning. Det har folketingets partier i dag, 25. marts 2014, enstemmigt vedtaget.

Vedtagelsen af loven betyder konkret, at alle udsendte veteraner og andre statsansatte kan få erstatning for den psykiske lidelse PTSD, selvom de først får stillet deres diagnose efter seks måneder. Hermed er det ikke længere afgørende, hvornår en psykiatrisk speciallægeerklæring bliver udstedt, så længe lægen vurderer, at sygdommen er opstået i tilknytning til og som følge af veteranens udsendelse.

Krav forældes ikke
I det endelige lovforslag sikres det samtidig, at krav efter loven ikke forældes. Det betyder, at alle syge har mulighed for at få erstatning, uanset hvornår de har været udsendt.

Folketinget vedtog med vedtagelse nr. V 57 i april 2013 at lempe dokumentationskravet for tidligere udsendte soldater med sent diagnosticeret PTSD. Det er denne vedtagelse, der nu udmøntes med det lovforslag, som i dag er blevet 3. behandlet og endeligt vedtaget.

Loven forventes at træde i kraft den 4. april 2014.