Spring over hovedmenu

NYHED / 24-04-2014

Danmark opfylder EU’s ungegaranti

Danmark opfylder EU’s garanti om, at unge ledige under 25 år skal have et aktivt tilbud inden fire måneder. Det fremgår af den danske afrapportering til EU-Kommissionen.

Unge ledige har i Danmark ret og pligt til et aktivt tilbud som et led i beskæftigelsesindsatsen efter tre måneders ledighed. Dermed opfylder Danmark den ungegaranti, som de europæiske beskæftigelsesministre vedtog i februar 2013.

EU-ungegarantien skal sikre, at unge under 25 år modtager et tilbud af god kvalitet om beskæftigelse, fortsat uddannelse, en læreplads eller en praktikplads inden for fire måneder efter, at de er blevet ledige eller har forladt en formel uddannelse.

At Danmark opfylder ungegarantien fremgår af en afrapportering, der er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet med bidrag fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Erhvervsstyrelsen.

Afrapporteringen indeholder fakta om ungdomsarbejdsløsheden i Danmark og beskriver både den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats for unge i Danmark.