Spring over hovedmenu

NYHED / 09-04-2014

Ny vejledning om ressourceforløb

Beskæftigelsesministeriet har sendt en ny vejledning til landets kommuner, der præciserer målgruppen for ressourceforløb.

Kommunerne har netop fået tilsendt en ny vejledning om ressourceforløb, der skal hjælpe kommunerne, når de skal vurdere, om en borger skal visiteres til et ressourceforløb. Det skal sikre, at flere borgere får den indsats, som reformen af førtidspension og fleksjob lægger op til.

Efter reformen trådte i kraft, har det vist sig, at kommunerne tolker de nye regler forskelligt, fx i forhold til om alle muligheder skal være afprøvet, inden et ressourceforløb sættes i gang. Derfor præciseres det blandt andet i vejledningen, at det ikke er en betingelse, at alle muligheder er afprøvet, men at en borger kan få et ressourceforløb, hvis kommunen vurderer, at der er behov for en langvarig og tværfaglig indsats.

Vejledningen vil løbende blive udbygget med fx gode eksempler på ressourceforløb.