Spring over hovedmenu

NYHED / 11-06-2014

Barselstillæg til unge vedtaget

Unge på uddannelses- og kontanthjælp er sikret et barselstillæg i hele perioden, de er på fraværende på grund af graviditet og barsel.

Folketinget har i dag, 11. juni 2014, vedtaget, at der skal udbetales et barselstillæg til unge, der modtager uddannelseshjælp og kontanthjælp, når den unge har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption.

Barselstillægget svarer i kroner og ører til det tillæg, der kan gives til aktivitetsparate unge, og udbetales i hele fraværsperioden.

Lovforslaget træder i kraft 1. juli 2014, men reglerne om barselstillægget får virkning fra 1. januar 2014, så unge på barsel, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp og ikke samtidig har modtaget et aktivitetstillæg, kan få efterbetalt beløbet.

Foruden barselstillægget indeholder lovforslaget en række mindre tekniske rettelser og præciseringer i reglerne.