Spring over hovedmenu

NYHED / 25-08-2014

Kontanthjælpsanalyse: Flere unge kommer i uddannelse

Kontanthjælpsreformen begynder at virke. Antallet af unge på kontant- og uddannelseshjælp er faldet med godt 6.000 personer, siden reformen trådte i kraft 1. januar 2014, og flere unge er startet på en uddannelse. Det viser ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet.

Et af hovedelementerne i kontanthjælpsreformen er, at unge under 30 år uden uddannelse ikke længere kan modtage kontanthjælp. I stedet modtager de unge nu uddannelseshjælp, som er på SU-niveau, med det mål, at de kommer i gang med en uddannelse.

Nye tal og en effektanalyse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at reformen begynder at virke. Flere unge kommer i uddannelse og job, og færre unge modtager kontanthjælp- og uddannelseshjælp.

I løbet af et halvt år er antallet af unge under 30 år, der modtager enten uddannelses- eller kontanthjælp, faldet fra ca. 54.000 til ca. 48.000 personer, og andelen af unge, som går i gang med en uddannelse er steget fra 12 til 15 procent. Den største stigning ses blandt den 25-29 årige, hvor uddannelsesandelen er steget fra knap otte til 15 procent.

En effektanalyse bekræfter udviklingen. Analysen viser, at kontanthjælpsreformen har en signifikant effekt på uddannelses- og beskæftigelsesgraderne blandt de unge på kontant- og uddannelseshjælp.
Uddannelses- og beskæftigelsesgraden er både et mål for overgangen til og fastholdelse i uddannelse eller beskæftigelse i den undersøgte periode.

Effektanalyse: Ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen (pdf)

Faktaark: Udviklingen i antal unge på kontant- og uddannelseshjælp (pdf)