Spring over hovedmenu

NYHED / 01-09-2014

Lav indflydelse øger risiko for sygefravær og førtidspension

Ansatte, der mangler indflydelse på deres eget arbejde, har øget risiko for at blive førtidspensioneret eller ramt af langvarigt sygefravær, viser ny forskning.

To nye undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og det tyske arbejdsmiljøinstitut BAuA viser en sammenhæng mellem en lav grad af indflydelse på arbejdet og risikoen for langvarigt sygefravær og førtidspension.

På baggrund af svar fra omkring 40.000 danske lønmodtagere har forskerne undersøgt fire forskellige jobgrupper:

  • Ansatte med kundebetjening
  • Ansatte, som har med klienter at gøre
  • Kontormedarbejdere
  • Medarbejdere med manuelt arbejde

Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og førtidspension
Resultaterne for alle fire jobgrupper, når det kommer til sammenhængen mellem faktorer i det psykiske arbejdsmiljø og førtidspension, viser:

  • En lav grad af indflydelse i arbejdet øger risikoen for førtidspension.
  • En moderat  arbejdsmængde reducerer risikoen for førtidspension.
  • En kombination af lav ledelseskvalitet og høje krav i arbejdet øger risikoen for førtidspension.

Indflydelse og ledelseskvalitet påvirker sygefraværet
For sammenhængen mellem faktorer i det psykiske arbejdsmiljø og langvarigt sygefravær – defineret som sygefravær i mere end tre uger – viser resultaterne for alle fire jobgrupper:

  • En lav eller moderat grad af indflydelse i arbejdet og en lav grad af ledelseskvalitet øger risikoen for langvarigt sygefravær.
  • En moderat grad af mængden af krav nedsætter risikoen for langvarigt sygefravær.