Spring over hovedmenu

NYHED / 04-09-2014

Udspil: Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder

Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet offentliggør i dag et udspil med ti initiativer, der styrker indsatsen for socialøkonomiske virksomheder.

Danmark skal have flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder. Det er baggrunden for et fælles udspil fra Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet, der i dag er offentliggjort. 

Udspillet indeholder ti initiativer til i alt 40 millioner kroner. Fire af initiativerne er på Beskæftigelsesministeriets område:

  • Pulje til styrket kommunal indsats: Der udbydes midler, der skal hjælpe særligt motiverede og interesserede kommuner til at styrke deres indsats for og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.
  • Undersøgelse af muligheden for at lempe rimelighedskravet: Der nedsættes en arbejdsgruppe med inddragelse af arbejdsmarkedets parter, som undersøger muligheden for at socialøkonomiske virksomheder kan fravige rimelighedskravet.
  • Forlængelse af det Sociale Vækstprogram: Det Sociale Vækstprogram forlænges frem til 2016. Vækstprogrammet er et forretningsudviklingsforløb målrettet socialøkonomiske virksomheder.
  • Private partnerskaber: Der igangsættes et program, der skal fremme etablering og udvikling af partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og større danske virksomheder.

De øvrige seks initiativer er på Socialministeriets område:

  • Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder: Der etableres et vækstcenter, der skal tilbyde socialøkonomiske virksomheder hjælp og vejledning til love og regler samt styrke samarbejdet med blandt andet offentlige myndigheder.
  • Råd for socialøkonomiske virksomheder: Rådet skal følge sektorens udvikling samt arbejde for et styrket fokus på socialøkonomiske virksomheder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor.
  • Registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder: Der introduceres en særlig registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder, som skal bidrage til at definere, legitimere og regulere sektoren.
  • Oplysningsindsats om socialøkonomiske virksomheder: Målrettede oplysningsaktiviteter skal øge kendskabet til socialøkonomiske virksomheder, så interessen for at samarbejde med, investere i, og efterspørge produkter fra socialøkonomiske virksomheder stiger.
  • Værktøjskasse til dokumentation af effekt: Der udarbejdes en værktøjskasse med redskaber, der kan støtte og vejlede socialøkonomiske virksomheder til selv at dokumentere deres arbejde samt de resultater, de skaber.
  • Styrket socialøkonomisk iværksætteri og forretningsdrift: Der iværksættes en række aktiviteter rettet mod at sikre socialøkonomiske iværksættere og virksomheder bedre adgang til sparring og vejledning i forhold til at udvikle deres forretningsidé og etablere eller udvide egen virksomhed.

Følger op på anbefalinger fra udvalg
Udspillet følger op på anbefalingerne fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, som regeringen modtog i efteråret 2013. 

Om socialøkonomiske virksomheder
Der er i dag omkring 300 socialøkonomiske virksomheder i Danmark, der er private og driver erhverv med det formål, at de gennem deres virke og indtjening fremmer sociale formål. 

Socialøkonomiske virksomheder giver mulighed for, at udsatte og utilpassede borgere kan blive tilknyttet en arbejdsplads.