Spring over hovedmenu

NYHED / 28-10-2014

Ny rapport ser på uddannelsesniveauet blandt personer med handicap

Selv når personer med handicap har en uddannelse, er de sjældnere i job end personer uden handicap. Et potentiale, der kan udnyttes, lyder det i ny SFI-rapport.

Beskæftigelsen blandt de personer med et handicap, der har en uddannelse, er lavere end for personer uden et handicap. Det tyder på et uudnyttet potentiale, lyder det i en ny rapport fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Rapporten viser samtidig, at personer med et handicap generelt har mindre uddannelse end andre. For personer med handicap har 49 procent en kompetencegivende uddannelse. For personer uden handicap er det 61 procent, der har en uddannelse.

For personer både med og uden handicap er der en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og beskæftigelse, så jo højere en uddannelse man har, desto større er sandsynligheden for, at man er i job. Dog gælder det for alle uddannelsesniveauer, at beskæftigelsen blandt personer med handicap er lavere end for personer uden handicap.

Rapporten peger derfor på, at der kan være en samfundsmæssig gevinst ved bedre at udnytte kompetencerne blandt de personer med handicap, som har en uddannelse, men ikke er i job.