Spring over hovedmenu

NYHED / 13-11-2014

Finanslovsaftale for 2015 på plads

Regeringen, SF og Enhedslisten har indgået aftale om finansloven for 2015. På beskæftigelsesområdet indeholder aftalen blandt andet en styrket indsats mod social dumping, ny midlertidig kontantydelse og afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende.

Finanslovsaftalen for 2015 indeholder en række elementer på beskæftigelsesområdet:

  • Styrket indsats mod social dumping.
  • Ny midlertidig kontantydelse.
  • Afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende.
  • Målrettede forbedringer for unge på kontant- og uddannelseshjælp, blandt andet afskaffes de lave forsørgersatser, og unge forsørgerpar kan få højere boligsikring.
  • Fradrag for fagforeningskontingent øges til 6.000 kroner.
  • Bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader, blandt tilføres
  • Arbejdstilsynet 77 millioner kroner i 2016, og dermed fastholdes
  • Arbejdstilsynets nuværende bevillingsniveau.

Styrket indsats mod social dumping
Regeringen, SF og Enhedslisten er enige om at opruste kampen mod social dumping med i alt 120 millioner kroner i 2015-2018.

Midlerne går blandt andet til at styrke den fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politi markant, så myndighederne i 2015 kan gennemføre dobbelt så mange fælles aktioner mod social dumping i forhold til i år.

Ny midlertidig kontantydelse
Med finanslovsaftalen er der afsat i alt 980 millioner kroner i 2015-2017 til en ny midlertidig kontantydelse, så de personer, der opbruger dagpengeretten i 2015, er sikret forsørgelse i op til tre år. Herefter udfases kontantydelsen gradvist, så den samlede ret til dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse reduceres med et kvartal pr. halvår.

Aftalen betyder, at ledige, der opbruger dagpengeretten og arbejdsmarkedsydelse, får mulighed for at henvende sig til kommunen og bede om at komme i nyttejob eller virksomhedspraktik, hvor de vil modtage kontantydelse.

Den nye kontantydelse er på kontanthjælpsniveau, men er ikke omfattet af reglerne om gensidig forsørgepligt og formueafhængighed.

Afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende
Regeringen, SF og Enhedslisten er også blevet enige om at afskaffe kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Kravet blev indført med kontanthjælpsreformen og skulle have haft fuld virkning her fra 1. januar 2015. I stedet får kravet halv virkning i 2015, som det også har været tilfældet i 2014, og kravet bliver helt afskaffet pr. 1. januar 2016. 

Målrettede forbedringer for unge på kontant- og uddannelseshjælp
Der er samtidig enighed om at en række vilkårsforbedringer til udsatte unge på kontant- og uddannelseshjælp.

Det betyder blandt andet, at den laveste forsørgersats for unge på uddannelseshjælp hæves fra 5.962 kroner til 8.344 kroner om måneden, og den laveste forsørgersats til jobparate unge på kontanthjælp hæves fra 7.013 kroner til 9.669 kroner.

Bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader
Aftalepartierne vil også forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. Derfor afsættes der med finanslovaftalen i alt 122 millioner kroner i årene 2015-2018 til at styrke arbejdsmiljøindsatsen. Indsatsen skal blandt andet bidrage til at forebygge arbejdsskader samt fysisk og psykisk nedslidning. Midlerne skal udmøntes primo 2015 inden for rammerne af formålet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Herudover får Arbejdstilsynet tilført 77 millioner kroner i 2016, så de kan fortsætte deres tilsynsindsats med uformindsket styrke.