Spring over hovedmenu

NYHED / 05-11-2014

Ny årsopgørelse over arbejdsulykker

Unge mellem 18 og 24 år bliver oftest ramt af en arbejdsulykke. Det viser en netop offentliggjort årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker fra Arbejdstilsynet.

En ny årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker viser, at der i 2013 blev anmeldt 41.362 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Det svarer til 155 arbejdsulykker for hver 10.000 i beskæftigelse, hvilket er samme niveau som året før. Opgørelsen viser også, at i alt 36 personer mistede livet i 2013 på grund af arbejdsulykke. Det er det laveste tal i perioden 2008-13, som årsopgørelsen dækker.

Herudover viser årsopgørelsen, at de 18-24 årige har en højere risiko for at blive ramt af en arbejdsulykke end andre aldersgrupper, ligesom nyansatte har en højere risiko for arbejdsulykker end personer med længere anciennitet. Samtidig er deltidsansattes risiko højere end fuldtidsansatte.

Ser man på alle typer af arbejdsulykker, er slagterier den branchegruppe, hvor der sker flest ulykker pr. 10.000 beskæftigede på trods af, at det er her, hvor der fra 2008-13 er sket det største fald i antallet af ulykker. Ser man alene på de alvorlige arbejdsulykker, der fører til tre ugers fravær eller mere, er det dog bygge- og anlægsbrancherne, der har flest ulykker.