Spring over hovedmenu

NYHED / 18-12-2014

70 års grænse for automatisk afsked ophævet

Lønmodtagere kan med et lovforslag, der netop er vedtaget i Folketinget, ikke længere tvinges til at stoppe på deres arbejde, alene fordi de fylder 70 år.

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der betyder, at det fremover ikke længere er muligt at indgå aftaler om, at ansatte skal stoppe med at arbejde, når de fylder 70 år.

Ved at fjerne muligheden at indgå aftaler om pligtmæssig fratræden ved 70 år i forskelsbehandlingsloven kan ældre lønmodtagere, der har mulighed for og lyst til det, blive på arbejdsmarkedet længere end i dag.

Vedtagelsen af lovforslaget betyder, at der fra 1. januar 2016 ikke vil kunne indgås hverken individuelle eller kollektive overenskomster om, at ansatte skal stoppe, når de fylder 70 år. Fra denne dato er eksisterende individuelle aftaler om pligtmæssig fratræden heller ikke længere gyldige, mens eksisterende aftaler i kollektive overenskomster kan bevares, indtil overenskomsten kan opsiges.