Spring over hovedmenu

NYHED / 19-12-2014

Gensidig forsørgelsespligt afskaffet

Gensidig forsørgelsespligt for samlevende par bliver med et netop vedtaget lovforslag afskaffet helt pr. 1. januar 2016.

Folketinget har netop vedtaget lovforslaget, der afskaffer den gensidige forsørgelsespligt for samlevende par, som det blev aftalt mellem regeringen, SF og Enhedslisten i forbindelse med finanslovsaftalen for 2015.

Vedtagelsen betyder, at den gensidige forsørgelsespligt for samlevende par vil være helt afskaffet pr. 1. januar 2016, og at den får halv virkning i 2015, som det også har været tilfældet i 2014.

Kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende par blev indført i forbindelse med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014.

Bedre vilkår for unge i kontanthjælpssystemet
Med lovforslaget er der også vedtaget en række initiativer målrettet unge på uddannelses- og kontanthjælp, som også indgik i finanslovsaftalen for 2015. Det drejer sig om:

  • Afskaffelse af de laveste forsørgersatser
  • Højere boligsikring til unge forsørgerpar
  • Særlig støtte for unge under 30 år, der har en høj husleje eller stor forsørgerbyrde
  • Ingen fradrag for lejeindtægter i uddannelses- eller kontanthjælpen