Spring over hovedmenu

NYHED / 04-12-2014

Kontanthjælpsmodtagere straffes ikke længere for fejludbetalinger

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der sikrer, at borgere, der får efterbetalt en social ydelse på grund af fejl fra myndighedernes side, ikke bliver straffet økonomisk for det.

Borgere, der får efterbetalt en social ydelse, fordi myndighederne har begået en fejl, risikerer ikke længere at miste deres uddannelses- eller kontanthjælp. Det har Folketinget netop vedtaget.

Reglerne for formue- og fradragsreglerne i kontanthjælpssystemet ændres, så borgere ikke længere mister deres uddannelses- og kontanthjælp, hvis de fx får efterbetalt sygedagpenge, fordi de har vundet en sag ved Ankestyrelsen om retten til sygedagpenge. Det fremgår af det vedtagne lovforslag.

Samtidig sikrer lovforslaget, at personer, der ikke har fået udbetalt den korrekte ydelse og derfor har stiftet gæld, kan bruge efterbetalingen til at betale gælden tilbage.

Lovforslaget udmønter en aftale mellem regeringen, Enhedslisten og SF fra maj 2014 om ændringer af formue- og fradragsreglerne i kontanthjælpslovgivningen ved efterbetaling af sociale ydelser.

Lovforslaget træder i kraft 1. januar 2015, men virker med tilbagevirkende kraft, så efterbetalinger, der er udbetalt fra 1. juni 2014 og frem til årsskiftet, ikke bliver modregnet i uddannelses- eller kontanthjælpen.