Spring over hovedmenu

NYHED / 05-12-2014

Regler for sygeferiegodtgørelse forbedret

Lønmodtagere sikres med et lovforslag, der netop er vedtaget i Folketinget, ret til at optjene minimum fire ugers betalt ferie om året – også under sygdom.

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der bringer ferieloven i overensstemmelse med en dom fra EU-Domstolen. Fremover optjener alle lønmodtagere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, ret til minimum fire ugers betalt ferie om året uanset sygefravær.

EU-dommen fastslår, at der ikke må stilles betingelser for en lønmodtagers ret til at optjene fire ugers betalt ferie om året. Reglerne om optjening af sygeferiegodtgørelse er derfor ændret, så lønmodtagere i højere grad end i dag optjener sygeferiegodtgørelse under sygefravær.

I dag er det en betingelse, at lønmodtageren, skal have været fraværende i mere end tre dage og have arbejdet mindst 12 sammenhængende måneder hos arbejdsgiveren, for at kunne optjene sygeferiegodtgørelse. Desuden optjener lønmodtageren kun sygeferiegodtgørelse i højst fire måneder inden for et kalenderår – og ved samme sygdom i højst fire måneder i alt.

Med det vedtagne lovforslag optjener lønmodtagere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag i hvert sygeforløb og sikres dermed optjening af mindst fire ugers betalt ferie om året.

De nye regler gælder for sygefravær, hvor første fraværsdag er efter den 1. januar 2015, og får virkning for ferieåret, der begynder 1. maj 2016.