Spring over hovedmenu

NYHED / 19-12-2014

To satspulje-initiativer målrettet udsatte unge er vedtaget

To vedtagne lovforslag sikrer, at unge med anbragte børn får ret til enlig-forsørgersats, og at en gruppe af unge på uddannelseshjælp får mulighed for at tjene op til 24.000 kroner årligt.

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der udmønter to initiativer fra satspuljeaftalen for 2015 på beskæftigelsesområdet.

Det første initiativ giver unge enlige forsørgere under 30 år, som har et anbragt barn, ret til enlig-forsørgerstats, hvis de er på uddannelseshjælp, kontanthjælp eller SU. Initiativet gælder fra 2015 og frem til og med 2018, hvor der skal tages stilling til, om det skal fortsætte.

Det andet initiativ giver unge på uddannelseshjælp, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), mulighed for at tjene op til 24.000 kroner før skat om året, uden at det går ud over uddannelseshjælpen. Normalt fratrækkes arbejdsindtægter krone for krone. Initiativet løber også fra 2015 til 2018.

Satspuljeaftalen for 2015 blev indgået mellem regeringen, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance i oktober 2014.