Spring over hovedmenu

NYHED / 05-01-2015

Anden del af sygedagpengereformen er netop trådt i kraft

De sidste dele af sygedagpengereformen er trådt i kraft her pr. 5. januar 2015. Målet med hele reformen er at sikre, at sygemeldte får økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet og en tidligere og langt mere målrettet opfølgning og indsats for at forebygge lange sygdomsforløb.

Anden del af sygedagpengereformen er trådt i kraft her pr. 5. januar 2015. Det drejer sig om:

  • En tidligere og bedre indsats for sygedagpengemodtagere, så sygemeldte kommer hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.
  • En ny visitations- og opfølgningsmodel, der samtidig sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
  • Udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dage.
  • Ændring af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen.
  • Ændret beregning af sygedagpengesatsen.

De første dele trådte i kraft 1. juli 2014. Det drejede sig om:

  • Ny sygedagpengemodel, der sikrer sygedagpengemodtagere forsørgelse under hele sygdomsforløbet. Det sker gennem et jobafklaringsforløb, hvor de modtager en ydelse på kontanthjælpsniveau.
  • En ny forlængelsesmulighed for personer med en livstruende, alvorlig sygdom sikrer, at alvorligt syge kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning.
  • Den enkelte sygemeldte mulighed for at afvise lægebehandling, som den pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag.