Spring over hovedmenu

NYHED / 22-01-2015

Halv gensidig forsørgelsespligt i 2015

Den gensidige forsørgelsespligt for samlevende par i kontanthjælpssystemet får med et netop vedtaget lovforslag halv virkning i år, sådan som det blev aftalt med finansloven for 2015.

Folketinget har netop vedtaget lovforslaget, der sørger for, at den gensidige forsørgelsespligt for samlevende par i kontanthjælpssystemet får halv virkning i 2015, som det blev aftalt med finansloven for 2015.

En fejl i den oprindelige lov, der blev vedtaget kort før jul, betød ellers, at den gensidige forsørgelsespligt blev helt afskaffet pr. 1. januar 2015 og ikke pr. 1. januar 2016 som aftalt. Det har betydet, at kommunerne her i januar ikke har haft hjemmel til at foretage fradrag i hjælpen for en samlevers indtægter. Det har lovforslaget nu rettet op på, så kommunerne igen fra 1. februar kan foretage disse fradrag.