Spring over hovedmenu

NYHED / 20-01-2015

Højesteret: Ikke aldersdiskrimination at medlemskab af a-kasse ophører ved folkepensionsalderen

Højesteret har givet Beskæftigelsesministeriet medhold i, at det ikke er aldersdiskriminerende, at medlemskab af a-kasse automatisk ophører, når et medlem når folkepensionsalderen.

Højesteret har i går, mandag den 19. januar 2015, afsagt endelig dom i en sag om forskelsbehandling på grund af alder, som Ældresagen på vegne af et medlem anlagde mod Beskæftigelsesministeriet i 2011.

Beskæftigelsesministeriet har fået medhold i, at det ikke er udtryk for aldersdiskrimination, at man automatisk bliver udmeldt af sin a-kasse, når man når folkepensionsalderen og dermed er berettiget til folkepension. Dommen er en stadfæstelse af Østre Landsrets dom fra 10. oktober 2012, der nåede til samme resultat.